Naujienos

2020-05-14

Drąsa keistis , – rodykilė EQUASS sertifikato link !

Tikriausiai kiekvienas įstaigos vadovas ir darbuotojai susimąsto kokią įstaigą kuria ir kokią savo darbais paliks po savęs. Norisi palikti geriau, nei radai. Tam juk ir dirbama.

Socialinių paslaugų kokybės sistema EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) siūlo būti atviriems naujovėms, nebijoti keistis ir siekti atitikti europinių standartų paslaugų kokybei keliamus reikalavimus. Kokybės sitremos diegime dalyvauja 72 šalies socialines paslaugas teikiančios įstaigos, o dar 19 jau yra sertifikuotos.

Šiuo metu II etapo EQUASS kokybės sistemą besidiegiančios įstaigos susikaupę ruošiasi EQUASS vidaus ir išorės auditui. Auditų tikslas – įvertinti įstaigos atitikimą standartui ir standarto diegimo veiklų pažangą. Suprantama, kad daugelis dėl to nerimauja, juk būti tikrinamam – ne pats maloniausias jausmas.

EQUASS sertifikuota konsultantė ir auditorė, socialinės srities ekspertė Rasa Laiconienė sako, kad mūsų visuomenėje vis dar gaji „klaidų baimės kultūra“. Mes bijome klysti, mums sunku jas pripažinti. Anot auditorės, – dažnai Lietuvoje mes akcentuojame problemas, negalėjimą, negebėjimą, o EQUASS rekomenduoja akcentuoti paslaugos gavėjo galias, todėl audito tikslas yra ne surasti trūkumus. Jo esmė – patikrinti atitikimą kokybės standartui ir suteikti rekomendacijas.

Vidaus auditas vyksta visą gegužės mėnesį. Įstaigai bus pateikta ataskaita ir rekomendacijos tobulinimui iki išorės audito, kuris vyks birželio mėnesį.

„Sertifikatas yra patvirtinimas, kad esi inovatyvus, atitinkantis Europos Sąjungos socialinių paslaugų kokybės standartą. Toliau ateina suvokimas, kad teikiamų paslaugų nuolatinis gerinimas ir tobulinimas besikeičiančiame pasaulyje yra būtinybė. Taigi tikrasis EQUASS kokybės siekimas prasideda tada, kai gauni sertifikatą”, – sako Rasa Laiconienė.

Projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Linkime visoms audituojamoms įstaigoms pozityvumo, geros nuotaikos ir kūrybingo bendradarbiavimo audito metu, siekiant galutinio tikslo – EQUASS sertifikato !


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 19
  • Organizacijų
  • 2921
  • Paslaugų gavėjas
  • 684
  • Specialistai

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2020 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras