Naujienos

2022-06-10

Įvyko baigiamoji projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ konferencija

Šių metų gegužės 19-20 d. Valakupių reabilitacijos centras pakvietė socialinių paslaugų kokybe besidominčias bei EQUASS sertifikuotas įstaigas į konferenciją socialinių paslaugų kokybės iniciatyvų tema. Konferencija baigtas sėkmingai penkerius metus vykdytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurio rezultatas – 119 šalies įstaigų apdovanotos EQUASS Assurance sertifikatais.

Dvi dienas trukę renginiai  „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas: kaip ir kodėl?“ bei „Socialinių paslaugų kokybės kultūrą keičiančios patirtys“ sulaukė didelio atgarsio, į juos susirinko apie 400 dalyvių iš visos Lietuvos.

Konferencijos dalyvius pasveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, viceministrė Vilma Augienė, Europos reabilitacijos platformos generalinė sekretorė Laura Jones ir kiti garbingi svečiai, o antrąją  konferencijos dieną ministrė Monika Navickienė įstaigoms iškilmingai įteikė EQUASS Assurance sertifikatus.

 Pasak Valakupių reabilitacijos centro direktorės, pokyčių ir naujovių atnešusio projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ vadovės Tatjanos Ulbinienės, svarbiausia tikėti komanda ir tuo, ką darome. 119 socialines paslaugas teikiančių įstaigų susitelkę žengė socialinių paslaugų kokybės gerinimo keliu ir joms suteiktas reikšmingas EQUASS Assurance sertifikatas. T. Ulbinienės žodžiais tariant, sėkminga projekto pabaiga ir pasiekti rezultatai yra motyvacija bei postūmis nesustoti ir tęsti pradėtus darbus.

Konferencijos dalyviai aptarė Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS (angl. European Quality in Social Services) diegimo rezultatus ir poveikį Lietuvoje. Buvo pristatyta išskirtinė praktikų ir paslaugų gavėjų patirtis apie kokybės sistemos diegimą ir iššūkius.

Ministrė Monika Navickienė sveikinimo kalboje pabrėžė socialinių darbuotojų darbo svarbą tiek galutiniam paslaugų gavėjui, tiek visai valstybei. Kalbėdama apie EQUASS standarto diegimą, kalbėjo apie Vyriausybės programoje suplanuotą Nacionalinį socialinių paslaugų kokybės standartą, kuris leistų gauti vienodos kokybės paslaugas įvairiose savivaldybėse. Pasak ministrės, pagal tai, kaip sekasi EQUASS kokybės standartą diegti savivaldybėse, galima semtis patirties, kaip galėtų bei turėtų atrodyti ir Nacionalinis socialinių paslaugų kokybės standartas.

„Socialinių paslaugų kokybės temai sugrįžus į ES darbotvarkę, EQUASS yra pagrindinė priemonė, padedanti paslaugoms patenkinti lūkesčius“, – sakė Europos reabilitacijos platformos generalinė sekretorė Laura Jones. „EQUASS yra ne tik tam tikro kokybės lygio pasiekimas, bet ir nuolatinis tobulėjimas“. Sveikinimo kalboje generalinė sekretorė pabrėžė vieningos socialinių paslaugų kokybės svarbą Europos Sąjungos šalyse ir skatino organizacijas apsispręsti jos siekti.

Konferencijoje taip pat  buvo paliestos temos kas yra ir kokia turi būti socialinių paslaugų kokybė, kaip nustatyti bendrus metodus, kokiais instrumentais vadovautis siekiant bendros socialinių paslaugų kokybės šalyje. Taip pat aptarta kokios laukia naujovės ateinančiais metais.

Pasak Valakupių reabilitacijos centro EQUASS projekto veiklų organizatorės Nataljos Markovskajos, socia­linių paslaugų kokybės esmė – orientacija į asmenį ir jo poreikius, o EQUASS kokybės sistema mums siūlo metodus ir aiškius procesus kaip to pasiekti. Ji kviečia žiūrėti į paslaugų gavėją kaip į paslaugos partnerį, kuris kartu dalyvauja jos kūrime. Todėl sistema yra pripažinta kaip labiausiai tinkanti socialiniam sektoriui, kurios vertybės ir principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės vyriausioji specialistė Jurgita Gajauskienė pristatė socialinių paslaugų naujoves ir pokyčių kryptis 2022 m., siekiant socialinių paslaugų kokybės gerinimo, stiprinant socialinę prevenciją ir gerinant socialinio darbuotojo įvaizdį. Apie įvaizdžio gerinimą, socialinio darbuotojo supratimo apie socialinių paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo procesus, psichologinio pasiruošimo, emocinio atsparumo svarbą kalbėjo Valakupių reabilitacijos centro vyriausioji socialinė darbuotoja Miglė Maniušytė.

Konferencijoje kalbėta apie tai, kodėl svarbus paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugas, įgalinimas ir teises. Pranešimą skaičiusi dienos centro „Šviesa“ lankytoja Justė Merkevičiūtė sakė, – „Man svarbu būti priimtai ir suprastai. Labai svarbu, kai pavyksta nuveikti, ką suplanavome“. Mergina pasakojo, kad centre klausiama lankytojų nuomonės, kartu sprendžia visus svarbius klausimus.

Pranešimą apie fizinės aplinkos pritaikymą globos įstaigose skaitė Alvydas Masiulis, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius, tyrimo poveikio rezultatais dalinosi prof. Liubovė Murauskienė, nepriklausomos tyrėjų grupės ekspertė, apie projekto naudą ir poveikį kalbėjo Natalja Markovskaja ir Rasa Noreikytė-Ustinavičienė Valakupių reabilitacijos centro EQUASS projekto veiklų organizatorės, Kristina Maciūtė-Stukanė ir Giedrė Martinaitienė, EQUASS auditorės.

EQUASS diegimo patirtimi, įžvalgomis dalinosi sertifikuotų socialines paslaugas teikiančių įstaigų praktikai: Evelina Gvergždienė, Kauno miesto socialinių paslaugų centras, Agnė Grybauskienė, Širvintų parapijos globos namai, Angelė Suchovienė, BĮ „Vilko pėda”, Roberta Motiečienė, Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorė.

Apie rodiklius, jų matavimo svarbą ir pozityvią klaidų kultūrą organizacijos stiprinimui pranešimus skaitė Lina Jankauskienė, efektyvumo ekspertė, vadybos konsultantė, Simona Laiconaitė, organizacijų stiprinimo konsultantė.

Konferencijos pranešimus užbaigė Jūratė Tamašauskienė, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė  įtraukiu ir įkvepiančiu pranešimu „Kada kokybės sistema pradeda kalbėti praktikoje?“. Pasak J. Tamašauskienės, užvedus šį mechanizmą sistema pradeda veikti pati, o darbuotojams atsiveria plačios galimybės kūrybiškai žvelgti į savo darbo kasdienybę.

Įkvepiantys pranešėjai, charizmatiški vedėjai Aistė Krušinskaitė ir Paulius Skučas bei nuostabi bendrystės atmosfera, dalyvavusių nuomone, sukūrė nepamirštamą renginį. Iš įvairių Lietuvos regionų atvykę konferencijos dalyviai, EQUASS sertifikatą įsidiegusių socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai džiaugėsi ne tik projekto teikiama nauda, bet ir baigiamuoju renginiu, jo organizavimu bei puikia atmosfera.


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 121
  • Organizacija
  • 14230
  • Paslaugų gavėjų
  • 4230
  • Specialistų

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2022 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras