Apie projektą

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ (Nr. 07-008-P-0001) tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę visoms Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms.

Tikslinė grupė – socialines paslaugas teikiančios organizacijos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomas socialinių paslaugų standartų sukūrimas, diegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra:

Valakupių reabilitacijos centras šiame projekte bus atsakingas už Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) taikymo, palaikymo ir priežiūros veiklas bei kartu su projekto partneriais rengs nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standartą.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2023 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga – 2029 m. sausio 31 d.

Projekto apimtis – planuojama, jog 303 organizacijos dalyvaus socialinių paslaugų kokybės standarto diegimo ir (ar) palaikymo veiklose, iš kurių 80% sėkmingai įsidiegs socialinių paslaugų kokybės standartą ir (ar) sėkmingai baigs dalyvauti socialinių paslaugų kokybės standarto palaikymo veikloje.

Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai:

Projekto finansavimo suma – 4 403 297,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijosSocialinių paslaugų kokybės užtikrinimas | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)


Apie projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ 2017-2022 m.

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projektas skirtas socialines paslaugas, apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, Lietuvoje teikiančioms valstybės ir savivaldybių viešosioms įstaigos, biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms.

Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Specialistų kompetencijų stiprinimas:
  1. EQUASS konsultantų ir auditorių paruošimas;
  2. Projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, EQUASS koordinatorių ir darbuotojų mokymai.
 2. Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas:
  1. Socialinių paslaugų įstaigų atranka;
  2. Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas atrinktose įstaigose;
  3. Išorės audito organizavimas ir įstaigų sertifikavimas;
  4. Poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimas.
 3. Žinomumo apie socialinių paslaugų kokybę didinimas:
  1. Informacijos sklaida interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
  2. Renginių organizavimas;
  3. Informacijos sklaida žiniasklaidoje;
  4. Apskrito stalo diskusijos.

Planuojama, jog projekto metu 120 įstaigų dalyvaus EQUASS  diegimo procese, patobulins teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų kvalifikaciją ir turės galimybę 3 metų laikotarpiui įgyti EQUASS kokybės sistemos sertifikatą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 – 2022 m.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 121
  • Organizacija
  • 14230
  • Paslaugų gavėjų
  • 4230
  • Specialistų

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2022 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras