Auditas

Įstaigos, pasiruošusios išorės auditui, rengia EQUASS audito paraišką ir pasiruošia 2-iejų dienų trukmės išorės auditui. Išorės auditas atliekamas siekiant nustatyti ar paslaugų teikėjas vykdo EQUASS kriterijus ir pasiekia pagrįstų, aktualių rezultatus. Lankymosi pas paslaugų teikėją metu nepriklausomas auditorius peržiūri pagrindinius dokumentus, bendrauja su darbuotojais, paslaugų gavėjais, kitomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis ir taip patikrina, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams.

Esate pasirengę išorės auditui? Prašome užpildyti EQUASS Assurance audito paraišką ir pateikti el. paštu equass@reabilitacija.lt. Gavę audito paraišką, būtinai su jumis susisieksime dėl audito įgyvendinimo.


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 73
  • Organizacijos
  • 9320
  • Paslaugų gavėjai
  • 2667
  • Specialistai

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2021 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras