Auditas

Įstaigos, pasiruošusios išorės auditui, teikia EQUASS Assurance audito paraišką ir pasiruošia 2-iejų dienų trukmės išorės auditui. Išorės auditas atliekamas siekiant nustatyti ar paslaugų teikėjas vykdo EQUASS kriterijus ir pasiekia pagrįstų, aktualių rezultatų. Lankymosi pas paslaugų teikėją metu nepriklausomas auditorius peržiūri pagrindinius dokumentus, bendrauja su darbuotojais, paslaugų gavėjais, kitomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis ir taip patikrina, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams.

Esate pasirengę išorės auditui? Prašome užpildyti EQUASS Assurance audito paraišką ir pateikti el. paštu: equass@reabilitacija.lt. Gavę audito paraišką, būtinai su jumis susisieksime dėl audito įgyvendinimo.

Pildant audito paraišką, kviečiame vadovautis specialiai Jums parengtomis EQUASS Assurance audito paraiškos pildmo rekomendacijomis.

Jau esate gavę EQUASS Assurance sertifikatą? Prašome praėjus 12 ir 24 mėn. po EQUASS Assurance sertifikato suteikimo užpildyti EQUASS pažangos ataskaitą ir pateikti el. paštu: equass@reabilitacija.lt. Ataskaitos teikiamos ne vėliau nei per 5 dienas, praėjus 12 ir 24 mėn. nuo EQUASS Assurance sertifikate nurodytos datos.


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 121
  • Organizacija
  • 14230
  • Paslaugų gavėjų
  • 4230
  • Specialistų

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2022 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras