Naujienos

2024-06-19

NAUJOS PATIRTYS IR PRAKTIKOS: „ASMENS INDIVIDUALAUS PLANO DNR“

Birželio 12 dieną įvyko antrieji „Asmens individualaus plano DNR“ mokymai, skirti EQUASS palaikyme dalyvaujančių socialinių paslaugų įstaigų specialistams. Dalyviai turėjo galimybę giliau suprasti ir aptarti asmens individualaus plano koncepcijas, įvairias jo formas bei tikslų formulavimo būdus. Itin daug dėmesio buvo skiriama asmens įtraukimui į plano kūrimą, aptariant įvairias įtraukimo formas ir būdus kaip optimaliai panaudoti žmogaus galias bei gebėjimus.

Mokymų metu lektorė Jūratė Tamašauskienė, EQUASS konsultantė ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė, paskatino dalyvius dalintis patirtimis kaip EQUASS principai pakeitė individualaus plano sudarymą jų organizacijose. Dalyviai pabrėžė, kad EQUASS paskatino pereiti nuo hierarchinių metodų prie atviresnių ir bendradarbiaujančių praktikų, leidžiančių paslaugų gavėjams aktyviai dalyvauti planų kūrime, juos suprasti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Pagerėjo abipusis supratimas, į planų sudarymą įsitraukė ir kiti komandos specialistai.

Mokymai apėmė asmens individualių tikslų ir uždavinių formulavimą, įvairių planų formų pritaikymą, asmens galių ir gebėjimų atpažinimo būdus, lengvai suprantamos kalbos pritaikymo galimybes, taip pat strategijas kaip tapti įgalinančia organizacija. Daug dėmesio skirta praktinėms užduotims, diskusijoms ir savo įstaigos individualaus plano sudarymo kodo paieškai. Taip pat buvo aptartas asmens įgalinimas ir pažangos vertinimo procesai, kurie yra būtini efektyviam plano įgyvendinimui ir tobulinimui.

Mokymai vyko „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ projekto apimtyje, Dėkojame visiems dalyviams už aktyvų įsitraukimą ir karštas diskusijas, o Jūratei Tamašauskienei – už įkvepiančias paskaitas ir vertingas žinias.

Daugiau informacijos apie būsimus renginius galite rasti Valakupių reabilitacijos centro  interneto svetainėje http://www.reabilitacija.lt/ ir EQUASS interneto svetainėje  http://www.equass.lt/.


2024-05-29

MOKYMAI „ASMENS INDIVIDUALAUS PLANO DNR“ SUKVIETĖ SPECIALISTUS IŠ VISOS LIETUVOS

Gegužės 28 d. įvyko laukti „Asmens individualaus plano DNR“ mokymai, kuriuose dalyvavo EQUASS palaikyme dalyvaujančių įstaigų specialistai iš visos Lietuvos.

Skaityti toliau…


2024-05-14

„SĖKMEI REIKIA GALIMYBĖS KLYSTI IR IŠ TO MOKYTIS NAUJŲ DALYKŲ“: INTERVIU SU KRISTINA MACIŪTE – STUKANE APIE EQUASS AUDITĄ

Pirmosios iš 80 socialinių paslaugų įstaigų, dalyvaujančių projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ ir siekiančių pratęsti EQUASS Assurance sertifikato galiojimą, jau pasitinka auditą. Kalbamės su EQUASS auditorių komandos nare Kristina ir kviečiame pažvelgti į audito kelionę kaip į galimybę bendradarbiauti, kartu mokytis ir augti.

Skaityti toliau…


2024-03-28

ĮVYKO MOKYMAI APIE RODIKLIŲ NUSTATYMĄ IR VALDYMĄ, VIDAUS AUDITĄ IR PRIDĖTINĖS VERTĖS KŪRIMĄ ORGANIZACIJOJE

Po nesenai pasibaigusių intensyvių ir turiningų mokymų rodiklių nustatymo ir valdymo, vidaus audito ir jo pridėtinės vertės kūrimo temomis dalyviai pažymėjo, kad mokymai buvo įdomūs, interaktyvūs ir labai gerai paruošti. Skaityti toliau…


2024-02-22

KOKYBĖS ŽINGSNIAI: PRADĖTAS EQUASS SERTIFIKATO PRATĘSIMO ETAPAS

Atrodo dar visai nesenai EQUASS bendruomenė, socialinių paslaugų gavėjai ir specialistai džiaugėsi ir sveikino vieni kitus gavus EQUASS Assurance sertifikatus. O šiandien jau žengiame dar vieną žingsnį paslaugų kokybės gerinimo link.

Skaityti toliau…


2023-12-28

SKELBIAMI SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ ATRANKOS PALAIKYTI EQUASS STANDARTĄ REZULTATAI

Informuojame, kad įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“  (toliau – projektas) VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. SPK-V-9 „Dėl atrinktų socialinių paslaugų įstaigų sąrašo patvirtinimo, įstaigų informavimo ir sutarčių sudarymo“ patvirtintas  įstaigų, kurios kviečiamos dalyvauti projekte ir palaikyti EQUASS standartą, sąrašas:

Skaityti toliau…


2023-11-07

PRATĘSIAMAS ATRANKOS PALAIKYTI EQUASS STANDARTĄ PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

Informuojame, jog pratęsiamas socialines paslaugas teikiančių įstaigų atrankos palaikyti EQUASS standartą paraiškų teikimo terminas. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. lapkričio 13 d. 17:00 val.

Daugiau informacijos


2023-10-23

SKELBIAMA SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ ATRANKA PALAIKYTI EQUASS STANDARTĄ

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomoje projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ socialinių paslaugų įstaigų atrankoje. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms. Projekto metu 80 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje galės palaikyti EQUASS sistemą ir pratęsti EQUASS Assurance sertifikato galiojimą.

Skaityti toliau…


2023-09-30

Kokybiškos paslaugos keičia gyvenimus: Domanto Istorija

Neseniai įvykęs sėkmės istorijų konkursas „Žingsniai 2023″ paskatino dar kartą prisiminti įkvepiančią Domanto Navicko istoriją apie tai, kaip Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (EQUASS) pakeitė jo gyvenimą, o Joniškio „Saulės” pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras tapo antraisiais namais.

Skaityti toliau…


2023-08-18

STARTUOJA NAUJAS PROJEKTAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMUI

Ateinančius 5-erius metus kartu su partneriais įgyvendinsime projektą „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę visoms Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms.

Skaityti toliau…


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 121
  • Organizacija
  • 14230
  • Paslaugų gavėjų
  • 4230
  • Specialistų

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2022 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras