Naujienos

2020-10-13

„Nieko apie Jį be Jo...“

EQUASS sertifikato siekiantys socialinių paslaugų, neįgaliųjų dienos centrai, socialinės globos namai, specialieji darželiai ir kitos socialines paslaugas teikiančios įstaigos iš įvairiausių Lietuvos regionų – nuo Zarasų iki Klaipėdos, nuo Druskininkų iki Šiaulių, diegiasi EQUASS kokybės sistemą.
Skaityti toliau…


2020-08-07

Equass auditas įsibėgėja

Gegužės mėnesį rašėme, kad II etapo EQUASS kokybės sistemą besidiegiančios įstaigos susikaupę ruošiasi EQUASS vidaus ir išorės auditui. Turime „pirmuosius paukščius“. Liepos mėnesį gautos pirmos paraiškos ir įvyko 3 pirmieji auditai.

Skaityti toliau…


2020-07-29

Vyksta V-ojo etapo socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS sistemą, vadovų mokymai

„Užšalusi laike”, – tai ko gero liūdniausias organizacijos apibūdinimas. EQUASS kviečia imtis pokyčių ir siekti, kad įstaiga būtų inovatyvi, lyderiautų ir teiktų aukščiausios kokybės paslaugas, atitinkančias europinius kokybės standartus. Skaityti toliau…


2020-07-03

Skelbiami papildomos socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

Informuojame, kad,  remiantis atrankos komisijos 2020 m. liepos 2 d. protokolu ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-53 Skaityti toliau…


2020-07-02

IV etapo koordinatorių praktiniai mokymai „Įgalinimas kaip multidimensinis socialinis procesas, keičiantis socialinio darbo praktiką“

Įgalinimas per eilę metų yra tapęs savaime suprantama sąvoka. Jį galima apibūdinti aforizmu: „Įgalina visi, įgalina viską“, – tačiau ar įstaiga yra matavusi jo rezultatus ? Skaityti toliau…


2020-06-05

Konsultantų apsikeitmo patirtimi mokymai „Veiklos rezultatų matavimai socialinių paslaugų įstaigose“

Socialinių įstaigų pasiekti rezultatai gali skirtis, tačiau tai nereiškia, kad žemesnį rezultatą pasiekusi įstaiga dirba blogiau.
Skaityti toliau…


2020-05-21

Iki 2020-06-11 pratęstas terminas paraiškų diegti EQUASS kokybės sistemą pateikimui

Vadovaujantis VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. EQĮ – 33 patvirtinto ,,Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte komisijos darbo reglamento“ 37 punktu, 2018-10-10 įsakymu Nr. EQĮ-29 patvirtintos ,,Socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarkos“ 16 punktu ir siekiant atrinkti projekte suplanuotą įstaigų skaičių, skelbiamas papildomas kvietimas įstaigoms dalyvauti atrankoje diegti EQUASS kokybės sistemą.

Skaityti toliau…


2020-05-14

Drąsa keistis , – rodykilė EQUASS sertifikato link !

Tikriausiai kiekvienas įstaigos vadovas ir darbuotojai susimąsto kokią įstaigą kuria ir kokią savo darbais paliks po savęs. Norisi palikti geriau, nei radai. Tam juk ir dirbama.

Skaityti toliau…


2020-05-08

Antroji nuotolinių mokymų diena IV atrankos etapo dalyviams

Tęsiame mokymus nuotoliniu būdu. Gegužės 7 d. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras vykdo antrąją nuotolinių mokymų dieną IV etapo EQUASS kokybės sistemą diegiančių socialinių įstaigų specialistams.
Skaityti toliau…


2020-04-10

2020-04-09 suorganizuoti mokymai nuotoliniu būdu „Gyvenimo kokybė ir jos matavimas socialinių paslaugų įstaigose“

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras tęsia socialinių įstaigų, diegiančių EQUASS kokybės sistemą, mokymus. 2020-04-09 suorganizuota pirma mokymų nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą diena. Praktiniuose mokymuose „Gyvenimo kokybė ir jos matavimas socialinių paslaugų įstaigose“ dalyvavo IV etapo EQUASS kokybės sistemą diegiančių socialinių įstaigų specialistai iš 23 šalies socialinių įstaigų.
Skaityti toliau…


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 19
  • Organizacijų
  • 2921
  • Paslaugų gavėjas
  • 684
  • Specialistai

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2020 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras