Konsultacijos

Kiekvienai įstaigai paskiriamas sertifikuotas EQUASS kokybės sistemos konsultantas, kuris konsultuoja ir padeda įstaigai pasiruošti EQUASS diegimo procesui ir išorės auditui, atsako į iškilusius klausimus.

EQUASS diegimo darbai pradedami nuo įstaigoje konsultanto vedamų 1 d. trukmės mokymų apie EQUASS kokybės sistemą.  Įstaigos atlieka socialinių paslaugų kokybės įvertinimą (savianalizę), o EQUASS konsultantas įgyvendina įvertinimo klausimynų analizę bei paruošia rekomendacijas. Remiantis rekomendacijomis, įstaiga parengia EQUASS diegimo planą.

Viso EQUASS diegimo etapo laikotarpiu konsultantas teikia reikalingą informaciją, palaiko ir motyvuoja įstaigos darbuotojus taikyti naujas praktikas, pasirengti reikalingus dokumentus, susijusius su Įstaigos atitikimu EQUASS  kokybės reikalavimams.

Degate noru diegti EQUASS kokybės sistemą savo įstaigoje?

Kviečiame su mumis susiekti el. paštu equass@reabilitacija.lt arba telefonu (8-5) 2 477 543 ir sužinoti apie artimiausią įstaigų atranką diegti EQUASS kokybės sistemą.


EQUASS sertifikuotos įstaigos Lietuvoje

  • 121
  • Organizacija
  • 14230
  • Paslaugų gavėjų
  • 4230
  • Specialistų

EQUASS Lietuva

VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vaidilutės g. 69 , Vilnius

Tel. (8-5) 2 477 544

El. paštas equass@reabilitacija.lt

Puslapyje panaudotos nuotraukos:

People image created by Freepik

Business image created by Freepik

Business image created by Peoplecreations – Freepik.com

Designed by Katemangostar

picjumbo.com

© 2017-2022 VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras